Antonio Maria Storch

Cityscapes

Berlin (Kindl-Schultheiss-Brewery), 27 April 2018
Berlin (Kindl-Schultheiss-Brewery), 27 April 2018

Berlin (Grünau), 04 June 2018
Berlin (Grünau), 04 June 2018

Berlin (Justizvollzugsanstalt Plötzensee), 22 January 2018
Berlin (Justizvollzugsanstalt Plötzensee), 22 January 2018

Berlin (Potsdamer Platz), 15 November 2017
Berlin (Potsdamer Platz), 15 November 2017

Paris (Champerret), 04 December 2018
Paris (Champerret), 04 December 2018

Genoa (Italy), 16 April 2019
Genoa (Italy), 16 April 2019


Rome, 10 December 2019
Rome, 10 December 2019